Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

Luna-
21:30
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapoolun poolun
Luna-
12:37
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu

August 31 2019

09:12
Luna-
09:12
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata

August 26 2019

11:22
9643 778b
Reposted frompengin pengin viapoolun poolun

August 05 2019

Luna-
16:44
5051 ec3d 500
Pełen majestatu król lasu.

July 29 2019

Luna-
09:36
Reposted fromDennkost Dennkost viapoolun poolun
Luna-
09:32
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata

July 21 2019

Luna-
10:02
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata

July 14 2019

Luna-
12:38
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viapoolun poolun

July 10 2019

Luna-
17:15
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun

July 07 2019

Luna-
17:17
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoolun poolun
Luna-
17:04
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapoolun poolun
Luna-
17:04
0551 044d
Reposted fromLinaa Linaa viapoolun poolun

June 01 2019

Luna-
18:29
6763 97df 500
Boże, zabrałeś mi wszystko co miałam.
Nie mam już nic, więc do stracenia nie mam nic...

May 31 2019

Luna-
20:57
8549 9d9b
"It is very important to have a balanced breakfast to start the day"
Luna-
20:56
Słyszałeś to hasło „nie szukaj miłości, przyjdzie sama”? Słyszałeś, no nie? I wiesz co? Gówno prawda. Sama przychodzi starość i komornik, a za całą resztą trzeba pobiegać. Za miłością również, zwłaszcza jeśli ma być szczęśliwa.

Słyszałeś o tych wszystkich parach, które się poznały, bo on siedział w domu przed telewizorem, a ona leżała na łóżku i gapiła się w ścianę, też w domu, tyle że w swoim? Nie? No patrz, ja też nie. Może dlatego, że tak się nie dzieje.
— Stay fly
Luna-
20:55

May 19 2019

Luna-
19:21
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność

May 15 2019

Luna-
19:33
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl